มาแรงมากๆช่วงนี้กับเลขเด็ดวันนี้ที่ แม่นสุดๆ พลาดไม่ได้แล้ว

  • เทพไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ความมั่งคั่งและโชคลาภและเลขเด็ดโดยเฉพาะ ซึ่งคนจีนให้ความเคารพนับถือกันอย่างมาก โดยคนจีนนั้นจะทำการบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ในช่วงวันตรุษจีน เพราะเชื่อกันว่าเป็นวันที่ท่านจะเสด็จจากสวรรค์มายังโลก(คนจีนจะตั้งโต๊ะบูชาแล้วขอพรให้การเงินมั่งคั่ง) สำหรับคอหวยนิยมบูชาก่อนวันหวยออกครับ
  • เทพ ฮก ลก ซิ่ว เป็นเทพ 3 องค์ ที่เชื่อกันว่าสามารถประทาน ทั้งความมั่งคั่ง ความร่ำรวย ความก้าวหน้า และสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับผู้บูชาได้ โดยเทพเจ้าสามองค์นี้จะมีลักษณะเป็นชายแก่สามคน ส่วนมากจะมีการบูชา(ซื้อ) มากันเป็นชุด คอหวยสามารถบูชาเพื่อขอตัวเลขโชคลาภได้เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการขอพร เรื่องโชคลาภก่อนวันหวยออก หรือก่อนซื้อหวยครับ

  • เทพนาจา เป็นเทพที่ชาวจีนเชื่อว่า สามารถดลบันดาลเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จ และโชคลาภจากตัวเลขได้เป็นอย่างดี เพราะนาจาเป็นบุตรของเจ้าแม่กวนอิม จึงมีอิทธิฤทธิ์ในการดลบันดาลโชคลาภ และความผาสุกยั่งยืนให้กับผู้บูชาได้นั่นเอง สำหรับการบูชาก็จะบูชาเหมือนกับเทพฮกลกซิ่ว คือตั้งบูชาในบ้าน คอหวยจะนิยมขอพรก่อนหวยออก หรือก่อนเสี่ยงดวง
  • เจ้าพ่อเสือ หรือ ตั่วเหล่าเอี้ย เป็นเทพอีกองค์หนึ่ง ตามความเชื่อของชาวจีน ที่สามารถดลบันดาลความสำเร็จ และโชคลาภให้กับผู้บูชาได้ คอหวยนิยมบูชากันทั้งแบบเครื่องราง และนิยมไปสักการะศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อขอพร ด้านความสำเร็จและโชคลาภด้านเลขเด็ดวันนี้

(เป็นความเชื่อส่วนบุคคล กรุณาใช้วิจารณญาณ)