มาแบบเหนือชั้นเด็ดกว่าที่ไหนๆกับเลขเด็ดวันนี้ ต้องลอง

  • ก่อนที่จะได้ตัวเลขเด็ดต้องหาข้อมูลก่อนครับว่ามีต้นไม้ใหญ่ อยู่ที่ไหนบ้าง โดยตามความเชื่อนั้น เทวดา รุกเทวา หรือนางไม้ จะสิงสถิตย์อยู่ในต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเฉพาะไม้อย่างพวกต้นตะเคียน หรือต้นก้ามปู ต้นโพธิ์ ต้นไทร เป็นต้น นอกจากนั้นสำหรับใครที่ใจกล้าพออาจจะเลือกศาลปู่ตา หรือศาลเพียงตาต่างๆ ที่สามารถสังเกตเห็นไปเลยก็ได้ เพราะมีความเชื่อว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตย์อยู่แน่นอน
  • วันที่จะไปขอตัวเลขหวย ควรเป็นวันข้างขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะมีความเชื่อว่าเป็นวันที่อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงกล้า นอกจากนั้น ไม่ควรเลือกวันพระ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นเทวดารุกขเทวา นางไม้ มักจะไปฟังเทศน์ฟังธรรม เชื่อกันว่าวันพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะไม่อยู่ที่สิงสถิตย์นั่นเอง

  • ของบูชา ควรเตรียมไปให้พร้อมที่จะส่องหาตัวเลขเด็ด เชื่อกันว่าเทดา นางไม้ รุกขเทวา มักชอบของหวาน ผลไม้ หรือสิ่งของที่มีกลิ่นหอมเป็นหลัก ดังนั้นควรเน้นไปที่ของหวาน ขนมนมเนย น้ำหวาน ดอกไม้ และควรจัดเตรียมแยกกัน ภาชนะไม่ควรเป็นพลาสติก แต่ให้จัดใส่จานชามให้เรียบร้อย ธูปเทียน ควรนำติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ในการจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว จัดวางขัน 5 แล้วจุดธูป 9 ดอก
  • ว่าคำบูชา (นะโมสามจบ และคาถาบูชาเทวดานางไม้ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา นะมะพะทะ จะพะกะสะ อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวี คงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ” จากนั้นอธิษฐานแผ่เมตตา ประพรมเครื่องหอม โปรยดอกไม้ ซึ่งเชื่อกันว่าเทวดา นางไม้ จะมาเข้าฝันเพื่อบอกถึงโชคลาภ หรือเลขเด็ดวันนี้สำหรับการเสี่ยงดวงซื้อหวยครับ